SWEA North Carolina

Medlemsinformation

 

Medlemsförmåner
Den mest uppenbara medlemsförmånen är allt kul som erbjuds genom SWEA, både lokalt och via kontakter runt om i världen. Att vara medlem i SWEA North Carolina ger en möjlighet att vara delaktig i det rika programutbud som erbjuds, samt möjlighet att ta del av svensk kultur och svenska traditioner. SWEA International har även förmåner som samtliga medlemmar kan ta del av.

Medlemskap
Medlemskap är öppet för alla svensktalande kvinnor över 18 år som bor eller har varit bosatta utomlands under en längre tid och som är intresserade av att verka för SWEAs ändamål. Du måste vara bosatt i North Carolina.

Medlemsavgift
Medlemskapet sträcker sig över ett kalenderår, dvs 1 januari-31 december och kostar $45.00 per år. Är du helt ny SWEA-medlem, under 25 år eller heltidsstuderande betalar du $25.00. Du kan även vara portomedlem och får då all information från SWEA North Carolina som skickas ut till medlemmarna och betalar då $25.00  (OBS: man måste vara fullvärdig medlem i en annan avdelning för att kunna bli portomedlem i en avdelning).

För att sköta processen helt elektroniskt kan du fylla i medlemsansökan och betala med PayPal.

Våra medlemmar
Våra medlemmar är spridda i North Carolina, dock bor de flesta av våra medlemmar i Triangeln, dvs. området kring Raleigh, Durham och Chapel Hill, Triaden (Greensboro, High Point och Winston-Salem) samt i Charlotte. Men vi hoppas på fler aktivteter runt om i North Carolina.

Socialt skyddsnät
Genom SWEA möter du svenska kvinnor och skapar därigenom en trygghet i tillvaron och ett nätverk för dig och din familj. Du får möjlighet att träffa nya svenska kompisar med samma bakgrund och referensramar, att umgås med och få stöd ifrån.

Ta med dig SWEA/Relocation hjälp
Den dagen du flyttar vidare i världen så finns det många Sweor runt om i världen som hjälper dig att hitta rätt på din nya ort. SWEA International hjälper dig att hitta nya Sweor där du bosätter dig.

Försäkringar
SWEA International erbjuder ett antal försäkringar:

  • Livförsäkring
  • Olyckfallsförsäkring